Secretariaat De Eendracht B.V.

Sinds 1990 helpt SDE branches bij het professionaliseren, en dan vooral de mkb-bedrijven in detailhandel. Dat is nu harder nodig dan ooit met hevige concurrentie en dus margedruk. Wat in versneld tempo leidt tot verdergaande sanering en concentratie in zo goed als alle branches.

Ons doel: werken en ondernemen in de detailhandel leuk en winstgevend houden.
Daaraan werken bij SDE circa 10 hoogopgeleide branchespecialisten; om ondernemers en hun medewerkers beter te laten ‘’renderen’’. Daarbij zijn in onze visie vier gebieden cruciaal, en moet (in deze uitdagende tijd) daarin ook allemaal geschakeld worden:
goede en gemotiveerde ondernemers en hun medewerkers
zinnige wet- en regelgeving
een cao waar de branche goed mee uit de voeten kan
betaalbare, laagdrempelige en permanente training&opleiding voor zowel werknemers als werkgevers

Ondanks alle plannen en goede voornemens lukt het vele branches nog te weinig om zich hierop aan te passen. Het gevaar is dat mkb-ondernemingen de concurrentie met het grootwinkelbedrijf niet kunnen aangaan. SDE gelooft sterk in de toegevoegde waarde van mkb’’ers, vooral in de detailhandel. Vooral omdat de mkb-onderneming een ’natuurlijke’ voorsprong heeft op de grote concurrenten: in de genen van mkb zit teamspirit (werkgevers en werknemers) en lokaal goed weten wat de consument wil.
SDE helpt graag bij het, verder, professionaliseren van branches.