Op het juiste moment; De Eendracht

"Medio 2011 startte de 3 brancheverenigingen in de hellende daken, Het Hellende Dak, de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging van Leidekkers het traject om voor hun achterban te komen tot een eigen cao. Een traject dat, zeer zeker in het begin letterlijk en figuurlijk niet van een leien dakje ging."

“Gedurende het traject ontstond behoefte aan ondersteuning door een professional en kwamen we in contact met De Eendracht. Van het begin aan waren zij helder in wat wel en niet kon en de wijze waarop zij ondersteuning konden bieden, dit alles gebaseerd op hun ervaring in andere branches / bedrijfstakken gedurende zulke processen. Dit gaf op dat moment het benodigde vertrouwen en zekerheid, iets wat we zeker in de periode nodig hadden en zijn we samen het traject met De Eendracht ingegaan. Dit resulteerde eind 2012 in de hellende daken cao met een eigen Sociaal Fonds (SFHD) en bijbehorend Opleidingsfonds(OOHD).

Vanaf dat moment werd de samenwerking steeds intensiever, De Eendracht neemt initiatieven en geeft de noodzakelijke ondersteuning in het belang van de hellende daken cao. Zo zijn we onlangs gestart met het aanbieden van PAGO’s, dit alles om de Duurzame Inzetbaarheid binnen de branche te bevorderen. De Eendracht regelt ook hierin het traject van A tot Z. Proactief denken en vooruit zien is één van de competenties van de Eendracht, denken in uitdagingen en oplossingen, iets waar de branche hellende daken behoefte aan heeft en mee vooruit kan.”

Mogelijkheden verkennen? Graag!

Image

Eigenaar en directeur van de Eendracht. Drijvende kracht achter menig succesvolle samenwerking.

Spreek af met Martijn