De Eendracht is in 2017 gestart met het managen en beheren van diverse CAO- regelingen voor een nieuwe stichting. Op dat moment heeft de sector die deze stichting vertegenwoordigt ruim 1.000 aangesloten MKB-ondernemers die samen zo’n 13.000 werknemers in dienst hebben. Een belangrijk thema binnen deze cao is Duurzame Inzetbaarheid. Hier is o.a. afgesproken dat medewerkers op regelmatige basis recht hebben op een medische keuring. Dit is nodig om risico’s binnen het beroep dat de medewerkers uitvoeren tijdig te herkennen en hulp te bieden waar nodig. Dat is belangrijk voor de werknemer, maar zeker ook voor de ondernemer die bedrijfscontinuïteit nastreeft.

De operationele zaken en medische keuringen werden aanvankelijk door het bestuur uitbesteed aan een gespecialiseerde derde partij. Het werd een weg vol onbegrip en frustratie die logischerwijs niet meer werd vervolgd.De enorme ambitie van het bestuur werd allerminst getemperd. Door hun ervaring met ons, zijn we gevraagd of wij als spil konden gaan fungeren tussen het bestuur en de arbodiensten. Om zodanig het traject verder te begeleiden en in te richten.

Gewoon mouwen opstropen

Als je kunt lezen en schrijven met een organisatie, hoef je eigenlijk nog maar één ding te doen: de mouwen opstropen en aan de slag. We zijn gestart met het inrichten van een planningssysteem op maat. Om het gebruik te stimuleren, stelde de oplossing ons in staat om de werknemers – conform de bepalingen uit de CAO – uit te nodigen voor de keuringen. Ondernemers werden eindelijk ontzorgd. Van het opvragen van medewerkersgegevens tot het selecteren en contracteren van arbodiensten. Alles was voor elkaar – volgens de richtlijnen van AVG.

Hét voorbeeld in de markt

Als je werkgevers en medewerkers in de sector gaat informeren, dan weet je dat er vragen komen. Daarom hebben we meteen een supportafdeling opgezet met echte experts. Binnen 6 weken werden de eerste medewerkers via een geolied systeem en proces uitgenodigd en gekeurd. De lat was gelegd. Vandaag is de oplossing die wij gecreëerd hebben, hét voorbeeld in de markt.

Het kan altijd beter

Het managen van de stichting en de operationele-/planningszaken wordt structureel geëvalueerd en geoptimaliseerd. In een wereld die altijd in beweging is, ontstaat altijd ruimte voor verbetering. Veranderen is onze strategie. Zo blijven onze diensten relevant.

Brede belangstelling

Het thema Duurzame Inzetbaarheid krijgt de aandacht die het verdient. Daarom hebben we een pure specialist in huis die nauw betrokken is bij de doorontwikkeling van het aanbod. Ook in andere branches zien we de behoefte aan activiteiten die met Duurzame Inzetbaarheid te maken hebben. Bijvoorbeeld in de bouw waar we nu voor een kleiner fonds de planning en organisatie rondom gezondheidsonderzoeken verzorgen.

Een echte oplossing gaat verder

Een service wordt alleen gebruikt als mensen ervan bewust worden en de toegevoegde waarde inzien. Daarom gaan we graag een stap verder. Voor een O&O fonds hebben we Duurzame Inzetbaarheid op de kaart gezet door werknemers en werkgevers bewust te maken van hun inzetbaarheid, vandaag – en op de lange termijn. Dat hebben we gedaan d.m.v. enquêtes, testen en diverse soft skill e-learnings aan te bieden.