Waarom doen we wat we doen?

Het is een trend dat bestuurders – zeker als ze dagelijks een bedrijf leiden – geen tijd hebben om echt stil te staan bij de richting die hun mkb-vereniging op moet. Waarom doen we wat we doen? En hoe komen we daar? De echte problemen blijven liggen, terwijl die meestal wel op de agenda staan. Veel verenigingen en stichtingen zijn dan ook gebaat bij een frisse blik en ondersteuning van buitenaf.

De Eendracht geeft gericht strategisch advies, dat ook uitvoerbaar is. De kennis over een sector zit bij het bestuur en wij helpen doelen te formuleren en weten, door te focussen op een doel, hoe je daar kunt komen.

Logisch ook, want dat doet De Eendracht al dertig jaar.

Ledenadvies inzetten om vergroening van een vereniging te versnellen

— Andre braakman

Bekijk de case